webinfo

A+ A A-

ČIMBUROVIĆ: PRAVDA MORA BITI PRISTUPAČNA SVIMA

b_670_0_16777215_00_images_Tijana_000_Desavanja4_Cimburovic_2.JPGOdržana redovna godišnja konferencija za medije u osnovnom sudu u Bečeju

 

 

Goran Čimburović, predsednik osnovnog suda u Bečeju, 8. februara održao je redovnu godišnju konferenciju za medije. Ovom prilikom, on se osvrnuo na postignute rezultate u prethodnoj godini, kao i na rezultate kontrole rada koju je izvršio viši sud u Zrenjaninu kao direktno nadređen bečejskom osnovnom sudu. Prema njegovim rečima, broj nerešenih predmeta na početku prethodne godine bio je 3.269 od čega je 474 bilo starih predmeta, odnosno 14.5% je bio udeo starih predmeta u ukupnom zbiru nerešnih. Čimburović je istakao da je efikasnim radom suda u Bečeju, koji je ima svoju sudsku jedinicu i u Novom Bečeju, ovaj procenat smanjen te sada iznosi približno 10%.

Kao posebno bitno, on je ukazao i na činjenicu da je savladavanje priliva predmeta bilo na visokom nivou od 98% čime je bečejski b_310_174_16777215_00_images_Tijana_000_Desavanja4_Cimburovic_1.JPGosnovni sud svrstan u red efikasnijih u državi. Takođe, naglasio je i da je rešeno 6.729 predmeta, od čega čak 4.588 meritornim presudama odnosno rešenjima. O dobrom radu osnovnog suda u Bečeju govori i činjenica da je od podnetih 449 žalbi na odluke prvostepenog suda, potvrđeno 325 odluka, preinačeno 27, ukinuto 86, a delimično ukinuto/preinačeno 11. Procentualno izraženo, ovo znači da je 72.3% odluka suda potvrđeno na višim instancama.

Komentarišući nove zakone i promene koje se odnose na ceo pravosudni sistem, istakao je kao bitno donošenje novog zakona o izvršenju i obezbeđenju kojim je najveći deo izvršne funkcije suda prenet na izvršitelje, kao i na novi zakon o sprečavanju nasilja u porodici koje je do sada bilo sankcionisano Krivičnim zakonikom, a sada dobija svoju razradu u vidu posebnog zakona. Bečejski sud je po ovom osnovu odlučivao više desetina puta samo u prethodnoj godini, a kako ističe predsednik suda, u najvećem broju slučajeva žrtve su bile žene ili maloletna lica.

Čimburović je pohvalio rad celokupnog suda, kako sudija tako i pomoćnog osoblja koji u mnogome doprinose tome da sud radi brzo i efikasno. Naročito značajno je i to što od 2010. do 2014. ni Bečej ni Novi Bečej nisu imali sopstveni sud, te je prelazak sa prethodnog sistema donekle usporio rad u 2014. i 2015. godini, ali, kako kaže predsednik Čimburović: “pravda mora biti pristupačna svima” te je stoga u interesu građana obe opštine da imaju brz pristup sudu.

SLIČNE VESTI IZ DRUŠTVA

  • ginekoloskaordinacijakikic

POSLEDNJE DODATO

  • Rehab
IMPRESUM: Naziv medija: WEBINFO* Registarski broj: IN000118* Osnivač: INFO-NB* Matični broj osnivača: 28028512* sedište osnivača: Milorada Popova 1, Novi Bečej* Glavni urednik: Tijana Janković