webinfo

A+ A A-

Još četiri meseca za zamenu starih vozačkih dozvola

b_400_0_16777215_00_images_Tijana_000_NovaDozvola.jpegNašim sugrađanima i sugrađankama preostalo je nešto malo manje od četiri meseca da obave zamenu posle čega stare vozačke dozvole prestaju da važe.

 

Kada je novi zakon o bezbednosti saobraćaja stupio na snagu, odredbe o promeni formata vozačkih i saobraćajnih dozvola nisu privukle previše pažnje. Težište polemika bilo je, pre svega na prekršajnim, odnosno, kaznenim odredbama. U integralnom tekstu tek donetog zakona stajalo je da je rok za zamenu starih vozačkih dozvola tzv. "papirnih" jun 2014. godine. Ipak, te iste godine, vlada republike Srbije usvojila je odluku o produženju tog roka na 10. jun 2017. godine. Prema rečima nadležnog ministra, Nebojše Stefanovića, to je urađeno zato što bi više od milion vozača širom Srbije moralo dozvole da promeni u, suštinski, jako kratkom roku. Drugim rečima, našim sugrađanima i sugrađankama preostalo je nešto malo manje od četiri meseca da obave zamenu posle čega stare vozačke dozvole prestaju da važe.

Pored toga što je dužnost građana da se pridržavaju zakonskih normi, bitno je obaviti formalnosti promene vozačke dozvole i stoga što su kazne prilično stroge. Naime, ukoliko vozač upravlja vozilom sa vozačkom dozvolom koja je istekla pre manje od šest meseci biće kažnjen novčanom kaznom od 6.000 do 20.000 dinara. Sa druge strane, ako je vozačka dozvola istekla pre više od šest meseci, novčana kazna je od 15.000 do 30.000 dinara, a vozač može biti kažnjen i zatvorom od 30 dana.

Da bi se izbegle ovakve neprijatne situacije, potrebno je 1576,00 dinara, stara vozačka dozvola i važeća lična karta. Naime, potrebno je uplatiti 255,00 dinara na račun Narodne banke Srbije – Zavod za izradu novčanica i kovanog novca, dok se MUP republike Srbije plaća 621,00 dinar za troškove izrade vozačke dozvole, a narednih 700,00 dinara plaća se kao republička administrativna taksa. Dakle, potrebno je doneti tri uplatnice na uvid u nadležnoj policijskoj stanici.

 

Prva uplatnica se popunjava na sledeći način:

   

    uplatilac:          ime, prezime i adresa

    svrha:              izrada vozačke dozvole

    primalac:         NBS – Zavod za izradu novčanica i kovanog novca

    iznos:               255,00

    žiro račun:        980-333-07

    poziv na broj:     091001

 

Kod druge, situacija je nešto drugačija:

 

    uplatilac:           ime, prezime, adresa i mesto

    svrha:               troškovi izdavanja vozačke dozvole

    primalac:          MUP R Srbije

    iznos:                 621,00

    žiro račun:         Svaka policijska uprava ima poseban žiro račun

    poziv na broj:      sa pozivom na broj modela

 

Drugim rečima: Novobečejcima, brojračuna je 840-41849-02 a poziv na broj 17-221, dok je za Bečejce 840-39849-85 a poziv na broj 56-208 (odnosi se na teritoriju cele opštine, ne samo na istoimena naseljena mesta)

 

Treća uplatnica, ona koja se odnosi na republičku administrativnu taksu, popunjava se po sledećem principu:

 

    uplatilac:         ime, prezime, adresa

    svrha:              R.A.T.

    primalac:         budžet R Srbije

    iznos:              700,00

    žiro račun:       840-742221843-57

    model:              97

    poziv na broj:     šifra opštine prebivališta

Šifra opštine prebivališta za Novobečejce jeste 17-221, a za Bečejce 56-208 (isto kao i na prethodnoj uplatnici jer se odnosi na iste policijske stanice)

 

Bitno je naglasiti da lica starija od 65 godina, kao i lica kojima je prehodna dozvola izdata na period kraći od deset godina iz zdravstvenih razloga moraju pored lične karte, stare dozvole i uplatnica, na šačter doneti i lekarsko uverenje potrebno za kategoriju vozila na koju se dozvola odnosi koje ne sme biti starije od šest meseci.

 

Sve ove podatke možete naći i na sajtu ministarstva unutrašnjih poslova, na linku http://arhiva.mup.gov.rs/cms_cir/dokumenta.nsf/zamena%20stare-vozacke.h a dodatne informacije možete potražiti i u nadležnim policijskim stanicama.

 

POSLEDNJE DODATO

IMPRESUM: Naziv medija: WEBINFO* Registarski broj: IN000118* Osnivač: INFO-NB* Matični broj osnivača: 28028512* sedište osnivača: Milorada Popova 1, Novi Bečej* Glavni urednik: Tijana Janković