webinfo

A+ A A-

Trideset miliona za kupovinu seoskih kuća u Vojvodini

b_400_0_16777215_00_images_Tijana_Slike_Seoske-kuce.jpgKako je saopšteno na internet stranici opštine Novi Bečej, pokrajinski zavod za ravnopravnost polova raspisao je konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za kupovinu seoskih kuća u Vojvodini. Konkurs je namenjen bračnim parovima ( i licima u trajnoj vanbračnoj zajednici u skladu sa zakonom), a ukupna vrednost sredstava koja se raspodeljuje iznosi 30.000.000 dinara, dok svaki učesnik/učesnica konkursa može da aplicira samo jednom i to do maksimalnog iznosa od milion dinara.

 

Kako se ističe u konkursu, ciljevi ove mere su podsticanje razvoja ruralnih sredina, kao i povećanje broja žena koje su vlasnice nepokretnosti.

Pravo učešća na konkursu imaju bračni parovi i vanbračni partneri gde je bar jedan partner mlađi od 40 godina, a koji imaju prebivalište na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine. Takođe, jedan bitnih uslova ovog konkursa je i to da nisu vlasnici ili suvlasnici bilo kakve nepokretnosti na teritoriji Republike Srbije i da istu nisu otuđili u prethodnih pet godina od dana objavljivanja ovog konkursa.

Pravila vezana za nepokretnost koja se pribavlja su: da se radi o nepokretnosti koja je upisana u Кatastar nepokretnosti, odnosno, u zemljišne knjige, na ime prodavca, bez tereta; da prodava nepokretnosti i učesnici konkursa nisu krvni srodnici u pravoj liniji do bilo kog stepena, a u pobočnoj zaključno sa drugim stepenom, kao ni u tazbinskom srodstvu ili srodstvu po usvojenju; da ne postoje nerešeni imovinsko-pravni odnosi na nepokretnosti; da je bezbedna i uslovna za stanovanje; nepokretnost  predlažu učesnici konkursa; ali i da je nepokretnost, kao i svi delovi okućnice koji se nalaze na katastarskoj parceli na kojoj je i nepokretnost, izgrađena u skladu sa propisima koji regulišu planiranje i izgradnju, odnosno da ne postoji zabeležba da je nepokretnost ili deo okućnice izgrađena bez dozvole.

Rok za podnošenje prijave je 15. april 2019. godine, a prijave na Кonkurs sa svom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski zavod za ravnopravnost polova, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 6, poštom ili lično na gore navedenu adresu sa naznakom “Кonkurs za dodelu bespovratnih sredstava bračnim parovima na teritoriji AP Vojvodine za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom“.

Potpun spisak uslova, dokumentacije, kao i pravilnik o bodovanju učesnika i odlučivanju svi zainteresovani mogu da pronađu na sajtu opštine Novi Bečej, odnosno, OVDE

SLIČNE VESTI IZ DRUŠTVA

  • ginekoloskaordinacijakikic
  • komunalac
  • Rehab
IMPRESUM: Naziv medija: WEBINFO* Registarski broj: IN000118* Osnivač: INFO-NB* Matični broj osnivača: 28028512* sedište osnivača: Milorada Popova 1, Novi Bečej* Glavni urednik: Tijana Janković