Predsednica Vrhovnog kasacionog suda i Visokog saveta sudstva, sudija Nata Mesarović objavila je izveštaj o radu sudova za prošlu godinu. Po tom izveštaju, od 45 prekršajnih sudova u Srbiji, najbolje rezultate rada ostvario је Prekršajni sud u Bečeju.

 

Zakonom o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava, 1. januara 2010. godine je konstituisan Prekršajni sud u Bečeju, sa odeljenjima u Srbobranu, Žablju i Temerinu. U Prekršajnom sudu u Bečeju, sudijsku funkciju obavlja petoro sudija, dvoje je u sedištu suda, a po jedan sudija je u svakom odeljenju. U prošloj godini Prekršajni sud u Bečeju je imao ukupno u radu 11.579 predmeta. Prosečan priliv po sudiji je bio 170 predmeta, a rešeno ih je prosečno 173 po sudiji, što govori o tome da je savladavanje priliva predmeta rešavano preko 100 posto. Ukupno su izrečene 4.172 novčane kazne, 133 kazne zatvora, 98 opomena, a izrečeno je 854 zaštitnih mera, od čega se najviše odnosi na oduzimanja vozačke dozvole. U 2011. godini, u Prekršajnom sudu u Bečeju je na ime novčanih kazni naplaćeno oko 64 miliona dinara, a na ime troškova postupka je naplaćeno 2,8 miliona.

Za prva tri meseca ove godine, u Prekršajnom sudu u Bečeju u radu je već 5.355 predmeta, a odluka je doneta do sada u 1.792. Prosečan priliv predmeta po sudiji za prva tri meseca ove godine je 92, a rešeno je ih je 120 prosečno po sudiji. U ova prva tri meseca ove godine, na ime novčanih kazni naplaćeno oko 14 miliona dinara, a na ime troškova oko 800.000 dinara.

- Kao što se iz izveštaja može videti, najveći broj predmeta, gotovo 90 posto je rešeno u roku od 1 do 3 meseca, čime se obezbeđuje jednakost građana pred sudom i dostupnost pravdi i zakonu u veoma kratkom roku.Ovako dobri rezultati rada Prekršajnog suda u Bečeju su rezultat timskog rada, te koristim priliku da se zahvalim svim svojim saradnicima, kako sudijama, tako i svim zaposlenima u ovom sudu – рекла је sudija Snežana Bašić, vršilac funkcije predsednika Prekršajnog suda u Bečeju. - Za dve i po godine, koliko postoji ovaj sud, uradili smo mnogo i u pogledu opremanja suda i sređivanja zgrade, pa je zgrada u kojoj je sud smešten, zahvaljujući pomoći ministarstva pravde, u potpunosti renovirana i tehnički opremljena, te u celosti zadovoljava potrebe ovog suda – rekla je Bašić.

Sudija Bašić se zahvalila na dobroj saradnji i Policijskoj stanici u Bečeju i Temerinu, kao i bečejskoj lokalnoj samoupravi.

- Koristim priliku da se zahvalim svim podnosiocima zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, na odličnoj saradnji koju imamo sve ove godine, a posebno Policijskoj stanici u Bečeju, sa kojima smo, koordiniranim radom uspeli da održimo bezbednost i javni red i mir na zadovoljavajućem nivou. Održavali smo redovne sastanke, kako međusobno, tako i sa meštanima Bačkog Gradišta i Bačkog Petrovog Sela, gde postoje česte krađe i remećenja javnog reda, te smo u okviru svojih nadležnosti, pokušali da nivo bezbednosti u ovim mestima, održimo na zadovoljajućem nivou. Takođe, zahvaljujući veoma dobroj saradnji sa policijom u Temerinu smo uspevali da veoma efikasno delujemo u svim slučajevima remećenja javnog reda i mira sa elementima nacionalnih sukoba, te smo veoma strogom kaznenom politikom uspeli da sprečimo bilo kakvu mogućnost eskalacije sukoba.Zahvalila bih se i lokalnoj samoupravi Bečej, na dobroj saradnji i pomoći u nabavci računarske opreme, koja je ovom sudu bila veoma neophodna, a takođe i na pomoći oko rešavanja aktuelnih problema bezbednosti u Bačkom Gradištu i Bačkom Petrovom Selu. Imajući u vidu ovako dobre rezultate Prekršajnog suda u Bečeju, kao i prekršajnih sudova uopšte, možemo da zaključimo da je reforma pravosudnog sistema u delu koji se odnosi na prekršaje u potpunosti uspešno sprovedena i da je bila više nego opravdana i da je dala veoma dobre rezultate – zaključila je sudija Bašić.

Izvor: Radio Active


NAJPOPULARNIJE NOVI BEČEJ

Dom kulture opštine Novi B…

Povodom pogoršanja epidemiološke situacij...

novembar 16, 2020

Novi Bečej: Od sutra vanre…

Zbog pogoršanja epidemiološke situacije u...

novembar 23, 2020

Proglašena vanredna situac…

Na osnovu Zaključka Štaba za vanredne sit...

novembar 16, 2020

Proglašena vanredna situac…

Na osnovu Zaključka Štaba za vanredne sit...

novembar 24, 2020

Crveni krst Bečej obustavl…

Uvođenjem vanredne situacije 16. novembra...

novembar 16, 2020

Nove mere Opštinskog štab…

Radno vreme ugostiteljskih objekata, trgovi...

novembar 23, 2020

Korona u bečejskoj lokalno…

Kako je saznala redakcija portala Webinfo, ...

novembar 16, 2020

Bečej: Od 1. decembra napl…

Prema odluci opštinskog Veća opštine Be...

novembar 23, 2020

NAJPOPULARNIJE BEČEJ

Dom kulture opštine Novi B…

Povodom pogoršanja epidemiološke situacij...

novembar 16, 2020

Novi Bečej: Od sutra vanre…

Zbog pogoršanja epidemiološke situacije u...

novembar 23, 2020

Proglašena vanredna situac…

Na osnovu Zaključka Štaba za vanredne sit...

novembar 16, 2020

Proglašena vanredna situac…

Na osnovu Zaključka Štaba za vanredne sit...

novembar 24, 2020

Crveni krst Bečej obustavl…

Uvođenjem vanredne situacije 16. novembra...

novembar 16, 2020

Nove mere Opštinskog štab…

Radno vreme ugostiteljskih objekata, trgovi...

novembar 23, 2020

Korona u bečejskoj lokalno…

Kako je saznala redakcija portala Webinfo, ...

novembar 16, 2020

Bečej: Od 1. decembra napl…

Prema odluci opštinskog Veća opštine Be...

novembar 23, 2020

NAJNOVIJE

Bečej: Na današnji dan 268 aktivnih slučajeva zaraže...

Sve srednje škole i viši razredi osnovnih škola, odno...

Bečej: Na današnji dan 191 aktivan slučaj zaražen ko...

Proverite da li posao zbog kojeg dolazite možete obavit...

Na osnovu Zaključka Štaba za vanredne situacije opšti...

Za ponedeljak 30. novembar, zakazana je 5. sednica SO Be...

NAJČITANIJE

Povodom pogoršanja epidemiološke situacije u opštini ...

Zbog pogoršanja epidemiološke situacije u opštini Nov...

Na osnovu Zaključka Štaba za vanredne situacije opšti...

Na osnovu Zaključka Štaba za vanredne situacije opšti...

Uvođenjem vanredne situacije 16. novembra, na teritorij...

Radno vreme ugostiteljskih objekata, trgovinskih centara...

FLICKR