Skupština opštine Bečej sastala se jedanaesti put u petak, 9. decembra. Na sednici kojoj je prisustvovalo 35 od 36 odbornika, raspravljalo se o samo dve tačke dnevnog reda i to obe iz oblasti urbanizma i građevinarstva. Prva se odnosila na izmene i dopune Plana generalne regulacije naselja Bečej, a druga na izmenu odluke o otuđenju i davanju u zakup građevinskog zemljišta.

 

U okviru prve, reč je bila o promeni namene četiri katastarske parcele, preispitivanju namene jedne katastarske parcele, kao i o preispitivanju pravila uređenja i građenja u zoni mešovitog stanovanja. Odbornica opozicionog pokreta Dosta je bilo, Svetlana Dinić, iznela je primedbu da upravo prva parcela o kojoj je reč u predlogu rešenja (parcela 7985/5 KO Bečej) nije u vlasništvu opštine, kao i da je njena namena već promenjena iz kategorije "vodno zemljište” u “građevinsko zemljište”, te da je sporno šta bi se u ovom smislu postiglo usvajanjem predloga o izmeni i dopuni Plana. Ipak, kako je pojasnila Milica Nešić, načelnica odeljenja za urbanizam, građevinarstvo, komunalne poslove i zaštitu životne sredine, ovde, pre svega, nije reč o donošenju novog plana, već samo o usklađivanju postojećeg, važećeg plana, ali i da se usvajanjem plana ne dira u svojinska prava na nepokretnostima. Što se spornosti vlasništva nad tom parcelom tiče, Nešićeva je dodala i da je to u nadležnosti pokrajinskog pravobranilaštva i katastra nepokretnosti i da će oni rešavati sporno pitanje.
Odbornik Imre Tari iskoristio je ovu tačku dnevnog reda da iznese nezadovoljstvo zbog toga što je i ova sednica sazvana u roku kraćem od sedam dana, te je rekao i da zbog toga odbornici opozicije nisu dobili kompletan materijal preveden na mađarski i da stoga nisu bili u mogućnosti da se adekvatno pripreme za sednicu.

Sa 27 glasova ZA usvojena je odluka o izmeni generalnog plana regulacije.

Drugo na dnevnom redu bilo je menjanje Odluke o otuđenju i davanju u zakup građevinskog zemljišta. Milica Nešić obrazložila je da se radi o tome da dosadašnjom odlukom nije moguće dati investitorima priliku da svoje novčane obaveze prema opštini izmire na rate što stvara negativnu investicionu klimu. Ovom promenom olakšalo bi se investiranje na teritoriji opštine Bečej jer bi se plaćanje moglo obaviti u više rata, najduže do pet godina od dana zaključenja ugovora o otuđenju ili zakupu građevinskog zemljišta, uz usklađivanje cene, sa rastom cena na malo u Srbiji. 

Ovakvu promenu podržao je i odbornik Stevan Kosanović (Dosta je bilo) pohvalivši olakšavanje položaja investitora. Ipak, on je izneo tri zamerke u vezi sa predlogom. Pre svega, tehničkom omaškom citirano je pogrešno izdanje službenog lista opštine Bečej, potom, upotrebljen je pogrešan termin “cena na malo”, a trebalo bi “potrošačka cena” i, na kraju, ostavljena je mogućnost korigovanja cena u skladu samo sa pozitivnim kretanjima tržišta, dok, kako on kaže, u najvećem delu ove godine doživljavamo deflaciju. Zbog svega navedenog, Kosanović je predložio da se izneti predlog skine sa dnevnog reda, doradi i da se o njemu odlučuje na nekom sledećem zasedanju. I načelnica Nešić i predstavnici opštinskog veća prihvatili su kritike i pomenuta tačka je vraćena na doradu.
Sednica je završena posle nešto manje od sat vremena rada i u konstruktivnoj atmosferi. Sledeća se očekuje uskoro budući da su lokalne samouprave dužne da donesu odluke o budžetu za narednu godinu do 20. decembra prema zakonu o budžetskom sistemu. 


NAJPOPULARNIJE NOVI BEČEJ

Novi Bečej: Paketi za đak…

Opština Novi Bečej već šestu godinu za ...

septembar 21, 2020

Nova investicija KWS u Beč…

Predsednik opštine Dragan Tošić obišao ...

septembar 23, 2020

Posao za 5 lica u Bečejpro…

Posao za 5 lica u Bečejprometu. ...

septembar 23, 2020

Posao za 3 šivača u Koste…

Posao za 3 šivača u Kostel Automotiv DOO...

septembar 23, 2020

Izgorelo oko 59 hektara „…

Požar katastrofalnih razmera, izbio je u n...

septembar 25, 2020

Bečej: Druga sednica SO be…

Druga sednica Skupštine opštine Bečej za...

septembar 28, 2020

NAJPOPULARNIJE BEČEJ

Novi Bečej: Paketi za đak…

Opština Novi Bečej već šestu godinu za ...

septembar 21, 2020

Nova investicija KWS u Beč…

Predsednik opštine Dragan Tošić obišao ...

septembar 23, 2020

Posao za 5 lica u Bečejpro…

Posao za 5 lica u Bečejprometu. ...

septembar 23, 2020

Posao za 3 šivača u Koste…

Posao za 3 šivača u Kostel Automotiv DOO...

septembar 23, 2020

Izgorelo oko 59 hektara „…

Požar katastrofalnih razmera, izbio je u n...

septembar 25, 2020

Bečej: Druga sednica SO be…

Druga sednica Skupštine opštine Bečej za...

septembar 28, 2020

NAJNOVIJE

Druga sednica Skupštine opštine Bečej završena je za...

Požar katastrofalnih razmera, izbio je u noći između ...

Posao za 3 šivača u Kostel Automotiv DOO. ...

Posao za 5 lica u Bečejprometu. ...

Predsednik opštine Dragan Tošić obišao je kompaniju ...

Opština Novi Bečej već šestu godinu za redom, đacim...

NAJČITANIJE

Opština Novi Bečej već šestu godinu za redom, đacim...

Predsednik opštine Dragan Tošić obišao je kompaniju ...

Posao za 5 lica u Bečejprometu. ...

Posao za 3 šivača u Kostel Automotiv DOO. ...

Požar katastrofalnih razmera, izbio je u noći između ...

Druga sednica Skupštine opštine Bečej završena je za...

FLICKR