U sredu 30. novembra, skupština opštine Bečej održala je svoju desetu sednicu u ovom sazivu. Na dnevnom redu bilo je šest tačaka, ali je centralno mesto zauzelo usvajanje odluke o trećem rebalansu ovogodišnjeg budžeta.

 

Kao što je Webinfo već pisao, na osmoj sednici usvojena je odluka od drugom rebalansu. Ipak, kako je Dragan Tošić, predsednik opštine Bečej, objasnio, glavni razlog za sazivanje sednice u roku kraćem od sedam dana jeste potreba da se rebalansom budžeta reši pitanje sredstava koja su bila opredeljena za javno preduzeće Direkcija za izgradnju koje je u postupku likvidacije, a rebalans se mora usvojiti do prvog decembra tekuće godine. Naime, izmenama zakona o budžetskom sistemu, predviđeno je da JP Direkcija više ne može biti indirektni budžetski korisnik, te je zbog toga na prethodnoj, devetoj, sednici usvojena odluka o pokretanju postupka likvidacije ovog javnog preduzeća.

Stevan Kosanović, odbornik opozicionog pokreta “Dosta je bilo”, izneo je primedbu da postoji neslaganje između prenetih sredstava koja se rebalansom predviđaju za poljoprivredno zemljište i cifre koja se navodi u godišnjem programu zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za teritoriju opštine Bečej (službeni list opštine Bečej 10/2016 i 10a/2016). Iznos predviđen pomenutim planom veći je od onoga koji je deo odluke o budžetu. Nedoumice je otklonila Zorka Kosovac, načelnica odseka za finansije, objasnivši da se u ta dva dokumenta razlikuju vremenski periodi za koje se oni donose jer se plan vezan za poljoprivredno zemljište donosi za period od prvog aprila do trideset i prvog marta naredne godine usled čega dolazi do odstupanja u tim dokumentima. Takođe, ona je naglasila i da je budžet živa stvar sklona promenama i korekcijama tokom fiskalne godine.

Na ovoj sednici data je saglasnost i na izmenu finansijskog plana JP “Vodokanal”. Naime, kako je obrazložio direktor ovog preduzeća, Zoran Grbić, “Vodokanal” je dobio 18.3 miliona dinara od Fonda za zaštitu životne sredine koji će biti utrošeni za radove na izgradnji kanalizacije u ulicama Novosadska, Republikanska, Uroša Predića i Miloša Bugarskog u Bečeju. Zbog ovog priliva, i finansijski plan se mora izmeniti da bi odgovorao novonastaloj situaciji.

Na samom kraju sednice, odbornik Viktor Molnar, postavio je pitanje u vezi sa tablama na ulazu u Bečej na nedavno završenom putu Bečej - Bačko Petrovo Selo. Po završetku radova na samoj izgradnji puta, promenjene su table na ulaze u naseljeno mesto. Međutim, za razliku od ranije postojećih koje su bile višejezične, nove table su ispisane isključivo na srpskom jeziku. Njemu je odgovorio predsednik opštine objasnivši da taj put i signalizacija na njemu ne potpadaju pod nadležnost opštine Bečej, već republičke vlasti, ali da je on već reagovao kod nadležnog preduzeća, te da će već u narednih nekoliko dana biti postavljene odgovarajuće, višejezične table sa natpisima.

Skupština opštine je na ovoj sednici dobila i novovg sekretara skupštine. Diplomirana pravnica, Mirjana Namačinski, glasovima većine izabrana je na ovo mesto zamenivši tako Oršolju Momčilović koja je tu funkciju obavljala od 2015. godine.

Sednici su prisustvovala 32 od 36 odbornika i sve tačke dnevnog reda su usvojene, dok o održavanju naredne još nije bilo reči.