U četvrtak 10. novembra u prostorijama "Potisje-Bečej" održan je radni sastanak predstavnika Opšteg udruženja preduzetnika Bečej i Feješ Zoltana, direktora "Potisje-Bečej" DOO - Bečej na kojem je donet zajednički zaključak.

 

Upravni odbor Preduzetnika smatra da je opštini Bečej potrebno efikasno i dobro organizovano preduzeće za održavanje čistoće i sakupljanje smeća i sekundarnih sirovina. Takvom preduzeću potrebno je obezbediti stalne i dovoljne izvore finansiranja putem naknada koje to preduzeće naplaćuje od korisnika.
Međutim, UO smatra da sadašnji način obračuna naknade za iznošenje smeća i cenovnik, koji primenjuje „POTISJE-BEČEJ“ DOO nije pravičan ni adekvatan uslugama koje pruža, jer ne primenjuje iste kriterijume prema svim korisnicima svojih usluga, niti svojom politikom cena i kategorizacijom usluga stimuliše korisnike da vrše selekciju, izdvajanje i predaju korisnog otpada na adekvatna mesta.
UO smatra da treba preispitati kriterijume za kategorizaciju i cene usluga koje treba da budu jednake za sve korisnike, kao da svojom cenovnom politikom stimuliše korisnike da vrše selekciju i predaju korisnog otpada na dalju preradu.
Takodje smatra da „Potisje-Bečej“ doo treba da organizuje prihvat, i preradu sekundarnih sirovina i korisnog otpada iz čega je u mogućnosti da obezbedi značajan prihod za obavljanje svoje delatnosti.
Udruženje stoji na raspolaganju „Potisju-Bečej“ u smislu pružanja pomoći u za organizaciju ovih poslova kod svojih članova, kod kojih se može prikupiti velika količina korisnog otpada.
Udruženje očekuje od strane „Potisje-Bečej“ doo stručnu pomoć u izradi interne normativne regulative (propisanih pravilnika) u postupanju sa korisnim i opasnim otpadom koji nastaje u obavljanju preduzetničkih poslovnih aktivnosti, kao i podršku u razradi procedura i postupaka u upravljanju tokovima otpada u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom.

Pogledajte zaključak sa radnog sastanka predstavnika OUP Bečej i direktora "Potisje-Bečej" doo Feješ Zoltana

izvor: Udruženje preduzetnika Bečej