Dnevni boravak za Decu sa smetnjama u razvoju, kao novi vid usluga socijalne zaštite, podržan od strane lokalne samouprave i resornog ministarstva, počeo je sa radom 1. avgusta ove godine.

Kako je izjavila Koordinatorka Dnevnog boravka, Ivona Božović, deci su na raspolaganju različite edukativne i društvene igre, internet i televizija, različita didaktička pomagala itd. Rad sa decom organizovan je kroz individualni i radioničarski rad, kao i kroz različite vidove okupacione terapije. Za dva meseca rada boravka registrovano je 16 korisnika i zabeleženo 146 kontakata, odnosno poseta dece. Formirana je i grupa volontera koji svakodnevno posećuju prostorije boravka i svojim nesebičnim trudom doprinose njegovom razvoju. U narednom periodu se očekuje preseljenje Dnevnog boravka u kompleks PU „Labud Pejović“, kao i uvođenje nove usluge-užina i ručak za korisnike.

U toku ovogodišnje Dečije nedelje, korisnici, volonteri i zaposleni u Dnevnom boravku su imali razne aktivnosti. Ugostili su drugare iz ŠOSO „Bratstvo“ kao i predškolce iz PU „Labud Pejović“, a imali su i svoj štand na Dečijem vašaru. Posetioci vašara bili su u mogućnosti da se informišu o aktivnostima koje se realizuju u boravku, da dobiju reklamni materijal, razgovaraju sa korisnicima i volonterima, a najmlađim posetiocima podeljene su bojanke i bombone.