Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje dodelio je ukupno 7.010.000 dinara za radove na tri objekta u opštini Bečej.   
Oko 3 miliona dinara pripalo je Osnovnoj školi "Petefi Šandor" za održavanje fasade objekta i zamenu stolarije. Za sanaciju i adaptaciju objekata, sanitarnog čvora i trpezarije Škole za osnovno i srednje obrazovanje "Bratstvo" predviđeno je 2.210.000 dinara. Predškolska ustanova "Labud Pejović" novac dobijen od resornog ministarstva u iznosu od 1,9 miliona dinara, potrošiće na energetsku sanaciju u objektu. 
 
izvor: Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje