KomaracU okviru akcije suzbijanja adultnih formi komaraca na teritoriji opštine Bečej, u ponedeljak, 9. avgusta, ukoliko se steknu odgovarajući meteorološki uslovi, obaviće se Avio tretman odraslih formi komaraca u periodu od 18:00 do 22:00 časa i tretman odraslih formi komaraca uređajima sa zemlje na teritoriji opštine Bečej.

Tretman će se vršiti preparatom NEO PIROX LAMBDA 2.0 ULV iz vazduha i AQUAК-OTHRINE 20EW sa zemlje.