U četvrtak, 31. maja u 10 časova, ukoliko se steknu adekvatni meteorološki uslovi, sprovešće se akcija suzbijanja krpelja na teritoriji opštine Bečej. Suzbijanje krpelja će se vršiti preparatima "AQUA-K-OTHRINE 20EW".

 

Koordinaciju rada sa zemlje sprovešće šef stručno operativnog tima preduzeća „Eko -Dez“ iz Beograda Petar Simić, uz punu saradnju sa nadzorom tretmana od strane Opštinske uprave Bečej. Tretman će se obaviti na površinama u svim naseljenim mestima opštine Bečeja.
Posebno se mole pčelari da preduzmu mere zaštite pčela.

Bečej: Potez pored Tise, Šetalište kod hotela „Bela Lađa“, Mali park kod Lovca u produžetku „Donji Park“, „Goranski park“ do Sportskog centra, Igralište kod „Kamp naselja“, Kamp naselje, Igralište u naselju Veljko Vlahović (u produžetku ul. Rade Stanišić), Ulaz ispred I mesne zajednice „ing. Ivan „Perišić“, Igralište kod „Pivare“, Igralište kod male pijace u Novom Selu, Prostor preko pruge kod „Vandor čarde“, Gornji park kod dečijeg dispanzera, Igralište kod naselja 7 Sekretara SKOJ-a, Igralište kod škole „Zdravko Gložanski“, Pomoćno fudbalsko igralište, Igralište kod mosta (kraj ulice Zmaj Jovina), Dolma kod Šlajza skroz prema mostu, Dudara (dečije igralište kod ulice Vojvođanske brigade), Dolma do „Žute kuće“, lokacije ispred škola i dečijih vrtića, lokacija ispred železničke stanice, lokacija iza pumpe „Calipso“, igralište u naselju Sever Đurkić, prostor oko celokupne površine „Hipodroma“ - dolme, Donjeg Parka, malog parka kod Lovca i sve do hotela „Bela Lađa“, dečije igralište u naselju Nestor Džilitov.

Bačko Petrovo Selo: Park u centru, Prostor oko Fudbalskog terena, Deo obala Tise koji se koristi kao šetalište, Makadi zabavište.

Bačko Gradište: Dečije igralište kod vrtića i škole, Dečije igralište kod fudbalskog igrališta, Dečije igralište na izlasku iz B.Gradišta prema Čurugu, Dečije igralište kod stočne pijace, Dečije igralište u blizini Pravoslavne crkve, Dečije igralište na uglu ulica Glavne i Šajkaškog odreda

Radičević: Centar u Radičeviću - dečije igralište i prostor oko Mesne zajednice(park), Hrastova šuma pored Srbobranskog puta

Mileševo: Fudbalsko igralište i dečije igralište kod zabavišta

Drljan: Škola-igralište

Poljanica: Dvorište škole-zabavišta - prostor oko MZ, Prostor novog igrališta