U četvrtak, 26. aprila, suzbijanje komaraca.

 

U četvrtak, 26. aprila, ukoliko se steknu odgovarajući meteorološki uslovi, izvršiće se tretman larvi i odraslih formi komaraca uređajima sa zemlje sa registrovanim hemijskim preparatima (LARVASTOP-ZG za tretman larvi i AQUA K-OTHRINE 20 EW za tretman odraslih formi komaraca).

Tretman suzbijanja larvi je u periodu od 11 do 17 časova, a tretman suzbijanja komaraca uređajima sa zemlje je planiran od 18:30 do 22 časa.