Opština Bečej će u školskoj 2017/2018 godini, umesto predvidjenih 50, stipendirati ukupno 87 studenata sa teritorije opštine Bečej.

 

Naime, Opštinsko veće je prilikom raspisivanja konkursa predvidelo stipendiranje 50 studenata koji ispunjavaju uslove propisane konkursnom dokumentacijom. Tokom trajanja konkursa ukupno je podneto 106 prijava.


Komisija za dodelu stipendija utvrdila je da 87 studenata ispunjava uslove za dodelu stipendija shodno odluci o stipendiranju studenata sa prebivalištem na teritoriji opštine Bečej, te je ista predložila predsedniku oštine Bečej da donese rešenje o dodeli stipendija SVIM studentima koji ispunjavaju potrebne uslove za dodelu stipendije, znači i studentima koji se nalaze izvan broja koji je prvobitno određen (50), ukupno još 37 studenata.


Predsednik opštine i Opštinsko veće su imajući u vidu sa su u pitanju studenti koji redovno studiraju, studenti sa dobrim prosekom, za potrebe stipendiranja obezbedilo još 2.960.000,00 rsd (8000 dinara x 10 meseci x 37 studenata) novim zaključkom odlučilo da se svim studentima koji ispunjavaju uslove dodeli stipendija.