Radni sastanak na temu života romske populacije na teritoriji opštine Bečej održali su 22. januara 2018. godine predsednik opštine Bečej, Dragan Tošić, pokrajinska poslanica Jelena Jovanović, romska koordinatorka Dobrila Đin i koordinatorka projekta „Radno angažovanje Roma kao teže zaposlivih lica na teritoriji opštine Bečej“, Daniela Doroslovački.

 


Prisutni su upoznali poslanicu Jovanović s realizacijom novog projekta u vezi sa zapošljavanjem 20 osoba romske nacionalnosti na poslovima primarne i sekundarne selekcije komunalnog otpada, a koji su prijavljeni na evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje, Svi pokazatelji o radu lokalne samouprave na rešavanju položaja Roma, a posebno u oblasti aktivnog obrazovanja romske populacije, potvrđuju uspešne rezultate postignute kroz višegodišnje planske programe što je poslanica Jovanović posebno pohvalila. Izuzetno postignuće su čak 33 Roma srednjoškolaca, kao i ostali efekti projekta na temu zapošljavanja romske populacije.


Nakon sastanka poslanica je imala sastanak i sa direktorom firme „Potisje“, Bečej, Zoltanom Feješ koji je upoznao poslanicu s preduzetim aktivnostima na zapošljavanju Roma u toj firmi, posebno pohvalivši radno angažovane Rome među kojima se jedan posebno istakao i bio nagrađen za kvalitetan rad. Prilikom posete je održan i okrugli sto kao završni događaj projekta humanitarne organizacije „Đina“ koji je finansijski podržao Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova.

Cilj projekta je osnaživanje mladih Roma i Romkinja, podizanje njihovih kapaciteta i izgradnja kompetencija kroz podizanje nivoa informisanosti, a rezultat je unapređivanje kvalitet života Roma zbog čega je poslanica Jelena Jovanović tokom okruglog stola posebno pohvalila rad civilnog sektora.