Centar za socijalni rad Bečej uz podršku Ministarstva za rad, zapošljavanje, socijalna i boračka pitanja i lokalne samouprave, pokreće novu uslugu socijalne zaštite-SAVETOVALIŠTE ZA BRAK I PORODICU.

Usluga će biti dostupna građanima opštine Bečej od danas, 3. maja Savetovalište za brak i porodicu stojaće na raspolaganju građanima svakog ponedeljka, srede i petka u periodu od 16 do 19 časova. U savetovalištu su angažovani stručni radnici-psiholog, pedagod, socijalni radnik i pravnik. Sve usluge u okviru savetovališta su besplatne. Sve detaljnije informacije, kao i zakazivanje razgovora, možete dobiti ponedeljkom, sredom i petkom od 16 do 19 časova pozivom na broje telefona 021/6915-445 ili dolaskom u prostorije Savetovališta na adresi Bečej, Zelena 80.


Šta sve može da bude razlog dolaska u Savetovalište?
Da se informišete o radu Savetovališta ili o nekim pitanjima koja su Vama važna
Želite sebi da razjasnite šta je problem
Da se posavetujete u vezi konkretnog životnog problema
Da proverite efikasnost svojih vaspitnih postupaka
Da saznate više o vaspitnim potrebama Vašeg deteta
Da radite na sebi, svom partnerskom ili roditeljskom odnosu
Da rešite konkretan problem

Na koji način rade stručni radnici u Savetovalištu?
Stvaramo prijatnu, sigurnu atmosferu
Razgovaramo
Slušamo Vas
Odgovaramo na Vaša pitanja
Pitamo
Dogovaramo se o zajedničkom radu
Preuzimamo odgovornost za svoj deo posla

Građani se u Savetovalište najčešće javljaju zbog:
Partnerskih problema
Poteškoća u roditeljskom funkcionisanju
Porodičnih kriza
Individualnih problema