U prostorijama bečejske gimnazije, u četvrtak, 9. marta, održana je konferencija za medije povodom nedavnog osvajanja velike zlatne medalje na međunarodnom sajmu obrazovanja "Putokazi" u Novom Sadu.

Prisutnima su se obratili Miodrag Basarić, direktor gimnazije, Svetlana Vuletić, član opštinskog veća za obrazovanje, upravu i propise i Čaba Štefaniga, član opštinskog veća za kulturu, civilne organizacije i regionalnu saradnju. Pomenuti sajam održan je od 6. do 8. marta, a ocena kvaliteta obrazovnih ustanova je izvršena na osnovu pravilnika novosadskog sajma o ocenjivanju kvaliteta.

 

 

 

 

 

 

    "Gimnaziji najviše priznanje koje dodeljuje novosadski sajam - velika zladna medalja"

 

"Nama je bio poznat od ranije poljoprivredni sajam, sajam turizma i tako dalje, koji su prepoznati u celoj Evropi. Od ove godine, prvi put je sajam krenuo da ocenjuje i obrazovne ustanove. Mi kao gimnazija smo bili samouvereni da imamo sa čime da se pojavimo na sajmu i prezentujemo sebe kao jednu od vaspitno-obrazovnih ustanova koja je trebalo da bude nagrađena. I, zaista, dobili smo potvrdu toga. Dobili smo najviše priznanje koje dodeljuje novosadski sajam, a to je velika zladna medalja" rekao je Basarić. On je objasnio da su kao elementi koji su ocenjivani u obzir uzeti sam objekat gimnazije, njegova lokacija, bezbednost, higijena, opremljenost učionica i kabineta, ali i integracija sa naukom, privredom, kulturom, kao i kvalitet i inovativnost promotivnih materijala i prezentacija same škole. Takođe, ocenjene su i vannastavne aktivnosti, kao i uspesi na takmičenjima, školski uspeh, ali i nastavak školovanja učenika. "Gimnazija je obrazovna ustanova koja priprema naše učenike za dalje školovanje i možemo da se pohvalimo da preko 90% naših učenika upiše željene fakultete i, skoro u tom procentu, upišu na budžet i, naravno, završe te fakultete" istakao je direktor. On je ukazao i na to da je u novijoj istoriji gimnazije, u poslednjih tridesetak godina, ovo najveće priznanje koje je ova institucija dobila za svoj rad. Direktor Basarić je posebno istakao i to da sve ovo ne bi bilo moguće da nema odlične saradnje sa lokalnom samoupravom.

Govoreći o uspehu gimnazije, Svetlana Vuletić je pohvalila rad celog kolektiva te škole koji je zaslužan za uspeh. U prilog značaju ovog priznanja govori i podatak da su u konkurenciji bile i škole iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore. "To je rezultat celokupnog rada nastavnika i kolektiva gimnazije. Bečejska gimnazija ima dugu tradiciju i to je nadogradnja i nastavak njihovog dosadašnjeg kvalitetnog rada" rekla je Vuletićeva. Takođe, ona je iskoristila priliku i da pohvali saradnju lokalne samouprave sa ovom školom. "Moram naglasiti, kao i direktor, da je saradnja izuzetna, da se dogovoramo oko svega, da se u potpunosti razumemo i mi se trudimo, koliko možemo, da materijalno pomažemo i da nekim dodatnim sredstvima učestvujemo sa njima u sufinansiranju projekata. Jedan od najvećih projekata koje smo ostvarili jeste ugradnja prozora na zgradi gimnazije. Osim toga, velika sredstva se ulažu u opremu za poboljšanje nastavnog rada. Za tim, ukažu se sredstva u takmičenja. Mi ne dozvoljavamo da iko bude uskraćen za dalje nivoe takmičenja i tu se izdvajaju značajna sredstva. Takođe, vrši se i nagarađivanje učenika uz pomoć lokalne samouprave" istakla je Vuletić. Ona je dodala i da pored dobre saradnje sa gimnazijom, postoji kvalitetna saradnja i sa drugim školama na teritoriji opštine Bečej.

Ipak, kao probleme koji muče ne samo opštinu Bečej, već su karakteristični za celu državu, istakli su smanjenje broja učenika koji se upisuju u srednje škole, odnosno smanjenje nataliteta uopšte, koje uzorkuje da se sve manje dece upisuje i u osnovne, a posledično tome, i u srednje škole. Kao jedan od mogućih načina borbe protiv odumiranja školskih centara u Bečeju, postoji mogućnost formiranja učeničkog doma o čemu je i ranije bilo reči. "Mi razmišljamo o tome već poslednjih par godina. Traži se neki pogodan lokalitet. Imali smo nešto u vidu, međutim, to se nije ostvarilo" rekla je Svetlana Vuletić.  "Smatramo da bismo time privukli i učenike iz okruženja i time bismo napunili i naše škole i, u krajnjoj liniji, obezbedili siguran posao za sve zaposlene" zaključila je ona dok je direktor Basarić dodao da nema govora o izgradnji novog objekta, ali da bi se problem mogao rešiti ukoliko bi se pronašao postojeći koji bi se adaptirao za tu namenu. On je istakao i da je ovo ozbiljno pitanje za čije rešavanje je potreban ozbiljan i timski rad svih aktera.