U četvrtak, 7. maja, u periodu od 10:00h do 17:00h će se, ukoliko vremenski uslovi dozvole, vršiti tretman krpelja i larvi komaraca, na teritoriji opštine Bečej.

 

Akcija će se sprovesti na predviđenim lokacijama, preparatom AQUA K-OTHRINE 20EW (preparat na bazi deltametrina).

Koordinaciju rada sa zemlje sprovešće stručno operativni tim „EKO-DEZ“ Beograd, uz punu saradnju sa nadzorom tretmana od strane Opštinske uprave Bečej. Tretman će se obaviti na površinama u svim naseljenim mestima opštine Bečeja.


Posebno se mole pčelari da preduzmu mere zaštite pčela.

Bečej: Potez pored Tise, Dolma kod Šlajza skroz prema mostu, Šetalište kod hotela „Bela Lađa“, Mali park kod Lovca u produžetku „Donji Park“, „Goranski park“ do Sportskog centra, Igralište kod „Kamp naselja“ i Kamp naselje, Igralište u naselju V. Vlahović (u produžetku ul. Rade Stanišić), Igralište u malom ritu kod žutih zgrada Ulaz ispred zgrade prve mesne zajednice, Igralište kod „Pivare“, Igralište kod male pijace u Novom Selu, Prostor preko pruge kod „Vandor čarde“, Gornji park kod dečijeg dispanzera, Igralište kod naselja 7 Sekretara SKOJ-a, Igralište kod škole „Zdravko Gložanski“, Pomoćno fudbalsko igralište, Igralište kod mosta (kraj ulice Zmaj Jovina), Igralište iza pumpe „Calypso Igralište" u naselju Sever Đurkić, Igralište u naselju Nestor Džilitov, Lokacija ispred železničke stanice, Lokacije ispred škola i dečijih vrtića, Dolma kod Šlajza skroz prema mostu Dudara (igralište kod ulice Vojvođanske brigade), Groblja.


Bačko Petrovo Selo: Park u centru, Prostor oko fudbalskog terena, Deo obala Tise koji se koristi kao šetalište, Makadi zabavište. Groblja.


Bačko Gradište: Igrališta kod vrtića i škole, Dečije igralište kod fudbalskog igrališta, Igralište na izlasku iz B.Gradišta prema Čurugu, Igralište kod stočne pijace, Groblja.


Radičević: Centar u Radičeviću - Igralište i prostor oko Mesne zajednice (park), Hrastova šuma pored Srbobranskog puta, Groblje


Mileševo: Fudbalsko igralište i dečije igralište kod zabavišta, Groblje


Drljan: Škola-igralište, Groblje


Poljanice: Dvorište škole-zabavišta-prostor oko MZ, Prostor novog igrališta