Već deset godina deca sa invaliditetom i smetnjama u razvoju imaju i zakonsku mogućnost da krenu u redovnu školu, ali problemi u njihovom uključivanju u zajednicu, kao i u emotivnom ostvarenju i dalje postoje.