Kancelarija za mlade opštine Bečej, u saradnji sa udruženjem „Ekološka mreža – Panonika“ i Volonterskim centrom Vojvodine, organizuje tradicionalni međunarodni volonterski kamp, koji će biti održan u Goranskom parku od 25. jula do 8. avgusta, a koji će okupiti oko 40 mladih iz Srbije i svih krajeva sveta.


Primarni cilj organizacije kampa jeste da mladima pružimo priliku da kvalitetno provode svoje slobodno vreme u jednom zdravom okruženju, da upoznaju mlade iz drugih zemalja, kao i da aktivno učestvuju u predstavljanju svoje sredine, jezika, kulture i običaja. Takođe, volonteri će pružiti aktivnu podršku u organizaciji muzičkog festivala na vodi „Tanderbal“. Na kampu će učestvovati 20 stranih i 10 domaćih volontera iz: Holandije, Turske, Švajcarske, Francuske, Dominikanske Republike, Čilea, Italije, USA, Slovenije, Španije, Belgije, Nemačke.
Međunarodni volonterski kamp finansiraće Kancelarija za mlade opštine Bečej, dok će aktivnosti na terenu koordinirati članovi "Panonike".