U petak, 30. juna, održana je dvadeseta sednica skupštine opštine Bečej.

Dvadeset i pet odbornika, koliko je prisustvovalo sednici, raspravljalo je o više tačaka dnevnog reda, od kojih je najznačajnija ona koja se odnosila na drugi rebalans budžeta opštine Bečej. Posle prilično žustre rasprave vlasti i opozicije, predlog rebalansa je usvojen, te tako, budžet bečejske opštine posle rebalansa iznosi 1.720.756.000 dinara, od čega sredstva iz budžeta iznose 1.129.456.000 dinara, prihodi budžetskih korisnika iz drugih izvora 25.960.000 dinara, prihodi sa drugih nivoa vlasti 251.223.000, a preneta sredstva 314.117.000 dinara. Vladajuća većina je bez problema izglasa novi rebalans iako su odbornici opozicionog pokreta “Dosta je bilo” tvrdili da postoje određena neslaganja matematičke prirode i iznosili zamerke na transparentnost budžeta. Dragan Tošić, predsednik opštine Bečej, ukazao je na to da u prilog uspešnosti budžetskog planiranja ove vlasti govori dovoljno činjenica o investicijama i radnim mestima koje su ostvareni na nivou opštine.

Na ovoj sednici, imenovan je i direktor javnog preduzeća Komunalac. To će biti Željko Plavšić, dosadašnji vršilac dužnosti direktora ovog javnog preduzeća koji je na tu funkciju stupio sredinom oktobra 2016. godine.

Najsvetlija tačka skupštinskog zasedanja poslednjeg dana juna bilo je usvajanje lokalnog akcionog plana za decu za period 2017. godina 2020. godina. Ovaj strateški dokument prezentovala je Izabela Šormaz koja je kao osnovne ciljeve novog Plana istakla smanjenje siromaštva i socijalne isključenosti dece. 

Pored navedenog, skupština je donela i odluku o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora JP Toplana. Naime, sadašnjem direktoru, Dejanu Vukoviću, krajem oktobra ističe mandat, te je stoga vreme da se bira novi rukovodilac ovog preduzeća.