Rukovodstvo Fabrike šećera TE-TO iz Sente odlučilo je da za kilogram šećerne repe ovogodišnjeg roda proizvođačima isplati 4,30 dinara. Usvajanjem nove odluke menadžment je odustao od sistema premiranja koji je važio prethodnih godina.
Bolji uslovi otkupa ovogodišnjeg prinosa

- Odlučili smo da povećamo otkupnu cenu šećerne repe i osnovna će biti 4,30 dinara na bazi JUS kvaliteta - izjavila je juče Teodora Deak, direktorka šećerane TE-TO iz Sente koja je u većinskom vlasništvu italijanske Grupe SFIR iz Ćezene.

 - Kampanja prerade ovogodišnjeg roda u Senti započela 27. avgusta i nakon 15 dana prerađeno oko 15 odsto predviđene količine šećerne repe koja je ugovorena na 13.000 hektara.

- Digestija do sada prerađene repe je dobra i iznosi od 17 do 18 procenata, što je iznad JUS standarda, tako da cena neće ići ispod određenog osnovnog iznosa. Iako su sneg i mraz pomerili početak ovogodišnje setve, šećerana je uspela da ugovori proizvodnju na 13.000 hektara, a proizvođačima je obezbeđeno kao i prethodnih sezona kvaliteno seme, veštačko đubrivo i zaštitna sredstva, a po potrebi proizvođači su mogli da dobiju i novčani avans. Šećerana je davala garanciju kod banaka za zakup zemljišta i kupovinu poljoprivredne mehanizacije.
 
- Prilikom ugovaranja steve, ponuđena je osnovna cena od četiri dinara za kilogram, uz primenu sistema premiranja od zavisnosti na procenat čistoće i digestije. Zbog uslova koji su vladali tokom vegetacije, odnosno vrućine i sušu, prinosi su umanjeni - naglašava Teodora Deak.

Ona je takođe dodala da će proizvođači ipak imati ekonomsku računicu da proizvode šećernu repu koja se pokazala kao jedna od najrentabilnijih ratarskih kultura.


Dovoljno kapaciteta za preradu
Direktorka senćanske fabrike šećera TE-TO veruje da će i pored smanjenog prinosa šećerana ostvari planiranu proizvodnju šećera. - Očekujemo od Vlade mere koje će regulisati pitanje šećerne repe koju su domaći proizvođači ugovorili sa šećeranama u Hrvatskoj. Posle Uredbe o zabrani izvoza, deo ovog roda spremna je da preuzme i naša šećerana u zavisnosti od udaljenosti proizvođača - objašnjava Teodora Deak.


izvor: blic.rs


NAJNOVIJE

Posao za prodavca u Kiosku u Bačkom Petrovom Selu. ...

Filmski festival "Slobodna zona" održaće se od danas d...

Izložba „Narodno graditeljstvo Mađara u srednje...

Na osnovu naredbe Štaba za vanredne situacije opštine ...

Narodna biblioteka Bečej, raspisala je okružni poetski...

Opštinski Štab za Vanredne situacije opštine Bečej j...

NAJČITANIJE

Predsednik OO Srpske napredne stranke Novi Bečej, Saša...

Ukoliko se steknu neophodni meteorološki uslovi, u subo...

Opštinski Štab za Vanredne situacije opštine Bečej j...

Narodna biblioteka Bečej, raspisala je okružni poetski...

Radovi na iskopavanju, izmuljivanju i čišćenju glavno...

Na osnovu naredbe Štaba za vanredne situacije opštine ...

FLICKR