Elektroprivreda Srbije više neće obračunavati "kamate na kamatu" potrošačima koji kasne u plaćanju računa za struju, rečeno je danas Tanjugu u EPS-u.

 

Ukidanje obračuna "kamate na kamatu" rezultat je odluke Ustavnog suda objavljene 27. jula, o neustavnosti odredbe Zakona o visini stope zatezne kamate, koja se obračunava komfornom metodom.

Nov način obračuna zatezne kamate EPS će primenjivati od 1. jula, a ne od 27. jula, kada je objavljena odluka Ustavnog suda, naveli su u EPS-u.

Kamata obračunata za juli potrošačima neće biti iskazana na računima za taj mesec, već naknadno, zbog toga što složenu izmenu softverskih programa i njihovog podešavanja za nov način obračuna zatezne kamate nije moguće primeniti u kratkom roku.

Dosadašnji zakoniti obračun "kamate na kamatu" odnosno obračun zatezne kamate komfornom metodom zamenjena je metodom prostog interesnog računa.

Generalni direktor EPS-a Dragomir Marković je, posle odluke Ustavnog suda Srbije, uputio pismo svim direktorima privrednih društava EPS-a i naložio im da se u obračunu zakonske zatezne kamate više ne primenjuje komforna, već metoda prostog interesnog računa, piše kompanijski časopis "kWh".

To znači da se ne može obračunavati "kamata na kamatu", kako je bilo regulisano zakonom donetim 2001. godine i kako je EPS, kao i neka druga slična preduzeća, postupao poštujući taj zakon sve do 27. jula ove godine, kada je objavljena odluka Ustavnog suda.

Novi metod obračuna (prost interesni račun) podrazumeva da se kamata računa na osnovni dug, i to na mesečnom nivou u procentu zakonom određenom.

Kamata, dakle, može da raste samo linearno i zavisno od vremena kašnjenja sa plaćanjem duga, odnosno kamata ne može da se pripisuje osnovnom dugu i da se na tako uvećano ukupno zaduženje obračunava novi iznos kamate za naredne periode docnje.

Pitanje ustavnosti obračuna "kamate na kamatu" pred Ustavnim sudom postavilo je Udruženje potrošača, a iz te organizacije sada se najavljuje i pokušaj da se građanima vrati nezakonito naplaćena kamata, što će ukoliko se desi, biti predmet neke nove odluke Ustavnog suda.

Novi način obračuna zatezne kamate u EPS-u uneće izmene u obračunske sisteme i međusobne dužničko-poverilačke odnose svih privrednih društava EPS-a.

Iskomplikovaće se i sudski postupci koji nisu privedeni kraju, jer će u dokaznom postupku morati da se "preračunaju" kamate za dati period, a najteže će biti da se novi metod uvede u softverske programe EPS-ovih društava za distribuciju, piše "kWh".

(Tanjug)


NAJNOVIJE

Štab za vanredne situacije opštine Bečej održao je d...

Dom kulture opštine Novi Bečej organizuje koncert Кva...

U utorak, 7. jula, u opštini Novi Bečej će se sproves...

U petak, 3. jula na teritoriji Srbije je korona virusom ...

Posao za pomoćnog radnika u DOO Dimničar Bečej. ...

Tretman suzbijanja larvi komaraca na teritoriji opštine...

NAJČITANIJE

Sutra, u ponedeljak, 29. juna, sprovešće se tretman su...

I ove godine je Mesna zajednica tablet računarima nagra...

”Ciklonizacija“ AD Novi Sad će od 1. jula 2020. god...

Članovi Bečejskog udruženja mladih organizuju akciju ...

Radovi na iskopavanju, izmuljivanju i čišćenju glavno...

Zbog radova na gasovodnom sistemu u ponedeljak 6. jula u...

FLICKR