Ovogodišnja Dečija nedelja prošla je u znaku mnogobrojnih aktivnosti koje su organizovane za mlade širom opštine Novi Bečej.

Kao i prethodne godine, Srednja škola Novi Bečej imala je različite sadržaje namenjene svojim učenicima kao što su zamena uloga između profesora i učenika, sportski dan, igra „Trampimo krompire“, a krunisala je Dečiju nedelju organizovanjem igranke i mini koncerta u školskom dvorištu.

Kao pre više decenija, u subotu, 12. oktobra, tačno u 19 časova, poznati novobečejski bend „Trio Lingo“, zasvirao je taktove poznatih pesama. Tako su mladi koji su se okupili u školskom dvorištu mogli da čuju šaroliku muzičku lepezu koja je obuhvatila sve od „Stand by me“ Benija Kinga do „Pitala si me“ i Mileta Kekina. Sudeći po reakcijama i učenika i organizatora, prvo ovakvo druženje prošlo je i više nego uspešno, a iz Srednje škole se nadaju da će se ovakva dešavanja ponoviti i u budućnosti.

Govoreći o igranki-koncertu, Anita Bojić Perkin, direktor Srednje škole, rekla je: „Godišnjim planom rada Škola je obavezna da planira dva radna nenastavna dana na nivou školske godine, a u predlogu Pravilnika o školskom kalendaru je i aktivnost: zabavna međuodeljenjska druženja - igranke. Ove godine se nastavničko veće složilo da realizujemo ovu aktivnost. Takođe, Srednja škola je pre više decenija imala tradiciju organizacije igranki i tadašnji učenici, a sadašnji profesori, pričaju da je bilo jako lepo, a uz to, i Đački parlament se složio da učestvuje oko organizacije koncerta- igranke“. Ona je dodala i da su učenici prihvatili ideju sa radošću, pošto se, prema njenim rečima, ponekad žale da mladima nedostaju takvi programi.