Prva tri dana aprila u opštini Novi Bečej rezervisana su za edukacije mladih o Evropskoj uniji u okviru projekta koji sprovodi fond “Evropski poslovi” pri AP Vojvodini.

Učenici svih osnovnih škola i Srednje škole proći će ovu kratku edukaciju u ova tri dana.

Kako je istakao Milan Čežek, Fond “Evropski poslovi” je firma čiji je osnivaš skupština autonomne pokrajine Vojvodine, a koja se pretežno bavi edukacijama u oblasti pisanja projekata. Govoreći o programu namenjenom osnovcima, on je rekao: “Deca šestog razreda uče o Evropi kao geografskom pojmu, ali niko ne kaže deci šta je to Evropska unija i kako ona funkcioniše. Naš zadatak je da to ispričamo, dakle, koji su razlozi nastanka EU i njen istorijat. Ovo mi organizujemo zajedno sa Evropskom delegacijom, EU info point, odnosno sa njihovom ispostavom u Novom Sadu, i, onda, na kraju predavanja, nakon što im sve ispričamo, puštamo im kviz da bismo videli kako su oni to shvatili i razumeli”.

U utorak, 2. aprila, učenici OŠ “Miloje Čiplić”, prisustvovali su jednoj od ovih edukacija, a tom prilikom, Biljana Banjac, direktor ove ustanove, ukazala je na značaj ovakvih radionica. “Naša škola odlučila da malo modernizuje, internacionalizuje, odnosno evropeizuje samu školu i nastavu i veoma nam znači ova edukacija. Mi smo doneli Evropski razvojni plan koji podrazumeva da razvijamo upravo ovakve edukacije, odnosno da naši učenici budu što više upoznati sa EU, mogućnostima koje pružaju razni fondovi, pogotovu oni koji se odnose na obrazovanje i jako nam je drago da smo u saradnji sa lokalnom samoupravom došli do ove edukacije i stupili u kontakt sa Fondom “Evropski poslovi“ koji će nam ubuduće pomagati da još više koristimo evropske fondove koji su nam na raspolaganju” rekla je Banjac.