U četvrtak, 1. novembra, u opštini Novi Bečej, potpisan je protokol o saradnji petnaest institucija u oblasti zaštite dece od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja na području opštine Novi Bečej.

 

Ovaj protokol proizvod je rada intersektorskog tima opštine Novi Bečej, a među potpisnicima su i osnovno javno tužilaštvo u Bečeju, prekršajni sud u Zrenjaninu, policijska stanica Novi Bečej, predškolska ustanova “Pava Sudarski”, kao i udruženje Roma Novi Bečej.

Predsednik opštine Novi Bečej, Saša Maksimović, istakao je da je cilj ovog sporazuma povećanje efikasnosti na polju zaštitie dece od nasilja kroz saradnju svih relevantnih činilaca. “Cilj potpisivanja ovog sporazuma je, u stvari, uspostavljanje efikasne saradnje između opštine Novi Bečej i svih relevantnih činilaca koji su potpisnici ovog sporazuma zarad uspostavljanja preventivnih aktivnosti u cilju zaštite dece, s jedne strane, a sa druge strane ostvarivanje boljih kanala komunikacije gde ćemo eliminisati nepotrebno gubljenje vremena među svim ovim potpisnicima” objašnjava prvi čovek opštine Novi Bečej.

I predsednik osnovnog suda u Bečeju kojem pripada i opština Novi Bečej, Goran Čimburović, saglasan je da je ovo veoma značajan korak u smeru zaštite dece od nasilja. “Potpisivanje današnjeg sporazuma predstavlja samo konkretizaciju svih aktivnosti koje su prethodile današnjem danu. Mogu da kažem da sam veoma zadovoljan svim ovim što smo danas uradili. Ovo je samo prvi korak ka nečemu što tek treba da radimo, a sam spisak potpisnika i institucija govori o tome koliko je ovo ozbiljno. Smatram da ćemo odgovorno raditi naš posao i da ćemo svi sa aspekata iz ustanova iz kojih dolazimo doprineti da pomognemo kako bi se minimiziralo nasilje nad decom, što nam je i u osnovi svega” kazao je Čimburović.