U četvrtak, 18. oktobra, u Srednjoj školi u Novom Bečeju održana je radionica o alkoholizmu. Ova radionica nastavak je edukacije koja je započeta predavanje u utorak, 16. oktobra.

 

Ipak, ono što je današnju radionicu izdvojilo u odnosu na prethodnu jeste pristup i predavač. Dok je predavanje od utorka bilo vezano, pre svega, za medicinske i fiziološke posledice zlouptrebe alkoholnih pića, današnja radionica koju je držala Maja Teofanovski, psiholog Doma zdravlja Novi Bečej, bila je posvećena širem, psiho-socijalnom kontekstu ovog ozbiljnog problema koji uzima velikog maha među omladinom.

Anita Bojić Perkin, direktor Srednje škole Novi Bečej, objasnila je da je ova nedelja posvećena borbi protiv alkoholizma: “Saradnja Srednje škole sa Domom zdravlja, policijskom stanicom i Centrom za socijalni rad se nastavlja. Ove nedelje, nakon predavanja koje je održano u Domu kulture, održavaju se radionice u Srednjoj školi gde psiholog Doma zdravlja, Maja Teofanovski, realizuje radionice u neposrednom kontaktu sa učenicima. Ovoga puta će učenici imati prikazanu realnu situaciju gde će oni sami moći da razmotre koje su sve posledice, da iskažu svoje mišljenje i da shvate šta se sve može desiti zbog jednog nepromišljenog postupka i upotrebe alkohola koja je neumerena i nije razmišljeno šta sve može biti”. Bojić Perkin je istakla i da su ovakve teme veoma bitne i da je u planu da se ovakve i sliče edukacije nastave kroz saradnju sa relevantnim institucijama u opštini Novi Bečej dok će težište biti, prvenstveno na bolestima zavisnosti.