Osim što nam obogaćuje život, muzika je veoma važna i za naše mentalno i fizičko zdravlje, tvrde naučnici sa Univerziteta Liverpul. Blagotvorno utiče na motoriku i pamćenje, pa usporava proces starenja. Osobe koje redovno sviraju neki instrument, brže primećuju i ispravljaju sopstvene greške.

 

Naučnici su primetili da muzički obrazovane osobe mnogo brže obavljaju jednostavne zadatke. Skeniranjem mozgova kompozitora i ljubitelja muzike, naučnici su uočili da se kod njih aktiviraju obe strane mozga. Do tada se verovalo da je desna strana aktivnija kod umetnika i intuitivnih osoba, a leva kod matematičara, analitičara, racionalnih i objektivnih osoba.

Iako su obe hemisfere u mozgu u neprekidnoj interakciji, svaka je zadužena za određene funkcije. Leva kontroliše sposobnost govora, čitanja i pisanja, dok je desna kreativnija i zadužena za prepoznavanje boja, tonova, lica, mesta, predmeta. Idealno je da obe budu pođednako razvijene, ali temperament i nivo obrazovanja ponekad nas primoravaju da više koristimo jednu.

Međutim, kod osoba koje uživaju u muzici, bilo da sviraju, pevaju ili komponuju, povećan je hipokampus, deo mozga odgovoran za pamćenje, koji proizvodi nove neurone tokom celog života. Sve aktivnosti u vezi sa muzikom, čak i čitanje nota, usporavaju starenje mentalnih funkcija i pomažu da bolje pamtimo i reagujemo. Takođe, mogu da imaju značajan doprinos u lečenju depresije i brojnih psihičkih tegoba.


izvor: novimagazin.rs