Na teritoriji opštine Novi Bečej u 2017. godini aktivno se gradilo, a pored fekalne kanalizacije u dužini od 3.5 kilometra, dosta se uradilo i po pitanju putne infrastrukture, odnosno redovnog održavanja kolovoza u svim naseljenim mestima.

Prema rečima Ivana Bošnjaka, direktora JP „Urbanizam i putevi“ sanirano je skoro 3.500 udarnih rupa, dok je izvršeno pojačano održavanje ulice Tapai Šandora u Novom Bečeju.
-Na ovoj saobraćajnici zamenjena je posteljica puta na mestima gde je to bilo potrebno, a sam kolovoz je presvučen asfaltom u dužini od 350 metara. Ovaj put je bio u veoma lošem stanju, može se slobodno reći da je bio među najgorim saobraćajnicama na teritoriji cele opštine. Obzirom na to da je JP „Urbanizam i putevi“ upravljač oko 150 kilometara puteva na teritoriji opštine, godišnji budžet od 11 miliona dinara zaista nije dovoljan, tako da nije lako održavati celu ovu površinu na dovoljno kvalitetan način. Strategiju održavanja i izgradnje saobraćajnica baziramo na tome da uvek radimo saobraćajnice gde nema kolovoza, tako da smo tokom ove godine pripremili projekte i dobili građevinske dozvole za 12 ulica koje nisu asfaltirane na teritoriji cele opštine, kako bismo mogli da apliciramo za sredstva na pokrajinskim i republičkim nivoima vlasti. Takođe, uradili smo projekat za izgradnju saobraćajnica u industrijskoj zoni u Novom Miloševu. Prošle godine je završena prva faza u dužini od 430 metara, a ove godine radimo drugu fazu u dužini od oko 450 metara. Vrednost investicije je 28 miliona dinara, a izvođač je nedavno uveden u posao. Dakle, i infrastrukturu u indusrijskoj zoni stavljamo u funkciju i time omogućavamo opremljenost parcela kako bismo pripremili teren za potencijalne investitore, kaže Bošnjak.

Uporedo sa održavanjem kolovoza rađene su i vertikalna i horizontalna signalizacija, navodi Bošnjak.
-Pre početka školske godine završili smo horizontalnu signalizaciju, označene su sve zone škola i predškolskih ustanova na teritoriji opštine, a trenutno se radi na održavanju, odnosno ugradnji i zameni oštećene vertikalne saobraćajne signalizacije. Izuzetnu obavezu imamo prema lokalnom putu Novo Miloševo - Bočar. Prošle godine smo uradili vertikalnu signalizaciju na ovom putu u okviru projekta, a ove godine smo završili i hoizontalnu signalizaciju, pre zime i padavina, kako bismo vozačima obezbedili što bolje uslove za vožnju.

Kada su dalji planovi JP „Urbanizam i putevi“ u pitanju, u toku je izrada projektno-tehničke dokumentacije za drugu fazu izgradnje sobraćajnica u industrijskoj zoni u Novom Bečeju i priključka na državni put. Završena je projektno-tehnička dokumentacija za javnu rasvetu, takođe, u industrijskoj zoni u Novom Bečeju. Za to su dobijena sredstva od Uprave za kapitalna ulaganja, a postupak javne nabavke za izbor izvođača radova je u toku. JP „Urbanizam i putevi“ priprema i projektno-tehničku dokumentaciju za javnu rasvetu u industrijskoj zoni u Novom Miloševu, dok je u planu izrade iste i za vodovod u Novom Bečeju.