Radovi na rekonstrukciji vodovodne mreže u delu Štrosmajerove ulice u Novom Bečeju koje vrši JP „Komunalac“ polako se privode kraju.

Zamena starih azbestno-cementnih cevi novim, polietilenskim cevima u Štrosmajerovoj ulici, deo je projekta rekonstrukcije vodovodne mreže u delovima ulica Brigadira Ristića i Štrosmajerove, a na osnovu dobijenih bespovratnih sredstava od strane pokrajinskog sekreterijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, kaže magistar tehničkih nauka, Marija Brković, diplomirani inženjer mašinstva i tehnički direktor u JP „Komunalac“: „Prošle godine smo završili rekonstrukciju vodovodne mreže u ulici Brigadira Ristića, na delu ulice od Ivo Lole Ribara do Narodnog fronta, kao i na delu od ulice Petefi Šandora do Vlade Kolara, ukupne dužine od 500 metara. Ove godine smo nastavili rekonstrukciju vodovoda u Štrosmajerovoj ulici, od ulice Rajka Rakočevića do Svetozara Markovića, a polako završavamo i deo od Svetozara Markovića do ulice 7. jula. Ukupna dužina radova zamene cevovoda polietilenskim cevima u ulici Štrosmajerova iznosi 590 metara. Radimo, naravno, i na sanaciji kompletnih kolskih prilaza i odvoženje viška zemlje, tako da će teren biti doveden u pređašnje stanje. Rok za izvršenje radova je 30. jun, međutim, mi ćemo ih završti nešto ranije, odnosno do 10. juna.“


Radovi na rekonstrukciji vodovodne mreže u Štrosmajerovoj ulici, koji su započeti prošle godine, tekli su u kontinuitetu, a prekidani su jedino u zimskom periodu, zbog loših vremenskih uslova.


Danilo Gurjanov
Odnosi sa javnošću opštine Novi Bečej