Opštinski Štab za Vanredne situacije opštine Bečej je na petnaestoj vanrednoj sednici održanoj dana 21. aprila doneo sledeći Zaključak:

 

 

Počev od 21.04.2020. godine otvaraju se sve pijace na teritoriji opštine Bečej, na otvorenom i zatvorenom prostoru.

Nalaže se JP „Komunalac“ Bečej da sprovede meru iz tačke 1. ovog zaključka.

JP „Komunalac“ Bečej dužan je da zaposlenima i korisnicima usluga (zakupcima tezgi i posetiocima, odnosno kupcima) obezbedi, odnosno omogući primenu svih preventivnih mera od uticaja na bezbednost i zdravlje zaposlenih tj. korisnika usluga, a posebno onih koje se odnose na sprečavanje širenja zarazne bolesti COVID-19 (držanje socijalne distance, dezinfekciju i upotrebu zaštitnih sredstava tj. maski i rukavica), i da u tom smislu donese poseban plan primene mera, koji je sastavni deo akta o proceni rizika koji se donosi saglasno zakonu i propisima iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.

Korisnici usluga (zakupci tezgi i posetioci, odnosno kupci) dužni su da se pridržavaju uputstava zaposlenih na pijaci i da primenjuju propisane, odnosno utvrđene mere koje se odnose na održavanje socijalne distance i upotrebu sredstava za ličnu zaštitu.

JP „Komunalac“ Bečej posebno je dužan da na pijacama u zatvorenom prostoru, odnosno u zatvorenim delovima pijace zaposlenima i korisnicima usluga (zakupcima tezgi i posetiocima, odnosno kupcima) obezbede, odnosno omoguće primenu svih preventivnih mera koje se odnose na sprečavanje širenja zarazne bolesti COVID-19, a koje se tiču maksimalnog broja lica koja mogu da borave na zatvorenoj pijaci, odnosno u zatvorenom delu pijace.

Organizovanje rada saglasno ovom zaključku JP „Komunalac“ Bečej je dužan da obezbedi dok traje opasnost od širenja zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 na teritoriji Republike Srbije.

 

Ograničava se radno vreme sa potrošačima u maloprodajnim objektima tokom trajanja vanrednog stanja i može se vršiti po sledećem principu:

Ponedeljak — četvrtak od 07.00 do 17.00 časova;
Petak: za građane starije od 65 godina od 04.00 do 07.00, a za ostale građane od 08.00 do 17.00 časova;
Rad logističkih centara i snabdevanje objekata može da se obavlja celodnevno u skladu sa procedurama koje definišu kretanje lica i posebne radne naloge za zaposlena lica.

Trgovac može, u skladu sa gore navedenom preporukom da samostalno odredi radio vreme u navedenim vremenskim intervalima.

Broj potrošača u maloprodajnim objektima može biti jedan potrošač na deset kvadratnih metara uz poštovanje opštih mera prevencije i fizičke udaljenosti potrošača.

Odeljenju za Urbanizam, građevinarstvo, komunalne poslove, saobraćaj i inspekcijski nadzor Opštinske uprave opštine Bečej nalaže se mera pojačanog nadzora nad sprovođenjem mera u skladu sa tačkama 1., 2., 3. i 4. ovog zaključka.

 


PROČITAJTE JOŠ...

 

NAJČITANIJE

Posao za automehaničara ...

Ovo leto u Bečeju biće ispunjeno raznovrsnim sadržaji...

Leto je idealno doba godine za odmor, avanture i stvaran...

Na izlazu iz Bačkog Gradišta prema Temerinu počela je...

     Parodontalna bolest - pre i posle &...

U Skupštinskoj sali u zgradi Radničkog univerziteta u ...

NAJNOVIJE

U Skupštinskoj sali u zgradi Radničkog univerziteta u ...

Na izlazu iz Bačkog Gradišta prema Temerinu počela je...

Ovo leto u Bečeju biće ispunjeno raznovrsnim sadržaji...

U četvrtak, 23. maja 2024. godine, sa početkom u 09:00...

Javno preduzeće „Komunalac“ Bečej u toku prošlog ...

Predsednik opštine Bečej dr Vuk Radojević zajedno sa ...

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Prihvati
Otkaži
Shopify.com
Prihvati
Otkaži
Unknown
Unknown
Prihvati
Otkaži