U utorak, 16. oktobra, u Domu kulture u Novom Bečeju, održano je predavanje o dejstvu, štetnosti i posledicama konzumiranja alkohola namenjeno učenicima Srednje škole Novi Bečej.

 

Predavači su bili dr Tanja Neatnica, Zoltan Filep i Dunja Radin, a fokus je bio na alkoholizmu kod mladih kao pojavi koja uzima sve većeg maha u našem društvu i posledicama koje alkohol ostavlja kako na organizam pojedinca, tako i na društvo kao celinu. Govoreći o današnjem predavanju, dr Tanja Neatnica rekla je: “Namenjeno je mladim ljudima sa idejom da svoja dosadašnja znanja potvrde, da se upoznaju sa kompleksnim medicinskim, ali i drugim, socijalnim problemima zloupotrebe alkohola. Pre svega, namenjeno je jednom ozbiljnom osvešćivanju mladih o tome kakvu odgovornost treba da preuzmu za svoj život ako odluče da im alkohol bude sredstvo kojim će da rešavaju svoje životne probleme”. Ona je istakla i da je ovo samo jedan od načina da se pomogne u prevenciji zlouptrebe alkohola, ali da postoje i mnogi drugi načini na koje se može delovati. Prema njenim rečima, prva i osnovna u ovom nizu je porodica jer se u okrilju porodice formiraju vrednosni sistemi mladog čoveka. Ipak, ona se nije ograničila, isključivo, na porodicu: “Bitan je i odnos kompletnog socijalnog okruženja ponudom mogućnosti za kvalitetnije provođenje slobodnog vremena, pre svega. Ovo je multidimenzionalna, multisektorska problematika

Direktor Srednje škole Novi Bečej, Anita Bojić Perkin, objasnila je da je inicijator ovog skupa bila, upravo, Srednja škola. Komentarišući održano predavanje, ona je rekla: “Zapravo, ne bih mogla izdvojiti nijedan deo predavanja. Izuzetno su korisna sva predavanja koja smo imali. Tako da, sa određenog ugla, iz svoje struke, svako od ovih predavača je istakao ono što je najvažnije što bi jedna mlada osoba trebalo da zna. Zaista su neki elementi, neki kadrovi i neke priče koje smo čuli duboko potresne i verujem da će uticati na naše učenike da, pre nego što se odluče da koriste alkohol, dobro razmisle o tome”.