Komisija za izbor članova tela za praćenje primene antikorupcijskog plana opštine Novi Bečej raspisala je drugi javni poziv za izbor pet članova ovog tela.

 

Кandidat za člana Antikorupcijske treba da ispunjava sledeće uslove: da je punoletan i da ima mesto prebivališta na teritoriji opštine Novi Bečej, da nije osuđivan i da se protiv njega ne vodi sudski postupak za dela koja se odnose na korupciju, da nije radno angažovan po bilo kom osnovu u organima, privrednim društvima, ustanovama i drugim organizacijama koji su direktni ili indirektni korisnici budžeta opštine Novi Bečej, da nije nosilac bilo koje funkcije u političkoj stranci i da nije javni funkcioner, u smislu odredaba Zakona o agenciji za borbu protiv korupcije.

Potencijalni kandidat ili kandidatkinja uz prijavu na konkurs treba da dostavi sledeće:  biografiju; uverenje MUP-a  iz kaznene evidencije; potvrdu nadležnog suda da se protiv podnosioca prijave ne vodi sudski postupak za dela koja se odnose na korupciju; fotokopiju lične karte, odnosno, fotokopiju izvoda elektronskog čitača biometrijske lične karte potpisanu izjavu lica koje podnosi prijavu da nije radno angažovano u organima Opštine Novi Bečej po bilo kom osnovu (angažovani na određeno ili neodređeno vreme, angažovani u formi rada van radnog odnosa i dr.), da nije nosilac bilo koje bilo koje funkcije u političkoj stranci i da nije javni funkcioner u smislu odredaba Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije (obrazac izjave objavljen je uz tekst konkursa i može se preuzeti na internet stranici Opštine Novi Bečej); popunjen obrazac „motivaciono pismo“ koji je objavljen uz tekst konkursa i može se preuzeti na internet stranici Opštine Novi Bečej.

Prijave na konkurs, sa dokazima o ispunjavanju uslova dostavljaju se u roku od 30 dana od dana objavljivanja konkursa, u zatvorenoj koverti, na adresu: Žarka Zrenjanina broj 8 23272, Novi Bečej ili lično u prijemnoj kancelariji opštine Novi Bečej (kancelarija broj 16).

Na koverti je obavezno naznačiti puno ime i adresu pošiljaoca i navesti: „JAVNI KONKURS ZA IZBOR ČLANOVA TELA ZA PRAĆENJE PRIMENE LOKALNOG ANTIKORUPCIJKOG PLANA OPŠTINE NOVI BEČEJ“- NE OTVARATI“.

Nepotpune, neblagovremene prijave, kao i prijave koje nisu u skladu sa uslovima javnog konkursa neće se razmatrati.

Sve dodatne informacije o uslovima konkursa i potrebnoj dokumentaciji mogu se dobiti na telefon opštinske uprave 023/772-320 lokal 128, kao i na web sajtu opštine gde se mogu pronaći i svi neophodni obrasci.


NAJPOPULARNIJE NOVI BEČEJ

Predstava „Laži me” ko…

Nakon dva odlaganja zbog situacije sa epi...

oktobar 08, 2020

Produženje roka izvođenja…

Opština Bečej obaveštava o novom produž...

oktobar 09, 2020

Posao za elektromehaničara…

Posao za elektromehaničara u Novom Bečeju...

oktobar 14, 2020

Posao za jednog referenta r…

Posao za jednog referenta reklamacija u Pol...

oktobar 14, 2020

Bečej: Građani biraju gde…

Građani opštine Bečej i ove godine moći...

oktobar 14, 2020

8. Bečejski festival monod…

Osmi Bečejski festival monodrame „Be:fem...

oktobar 14, 2020

Batez obišao teren u OŠ …

Fotografija: Opština BečejPokrajinski s...

oktobar 14, 2020

Novi Bečej: Nove mere kriz…

Opštinski štab za vanredne situacije opš...

oktobar 14, 2020

NAJNOVIJE

Danas je održana treća sednica Skupštine opštine Be...

U četvrtak 22. oktobra, sa početkom u 19 sati, u Domu ...

U subotu je održan prvi "Vinofest Potisja", organizovan...

Posao za terenske komercijaliste. ...

Pozorišna manifestacija „Dani Laze Telečkog“ koja ...

Klaster Potiskog regiona u saradnji sa turističkom orga...

NAJČITANIJE

Nakon dva odlaganja zbog situacije sa epidemijom koron...

Opština Bečej obaveštava o novom produženju roka izv...

Posao za elektromehaničara u Novom Bečeju. ...

Posao za jednog referenta reklamacija u Poletu. ...

Građani opštine Bečej i ove godine moći će da se iz...

Osmi Bečejski festival monodrame „Be:femon“ svečan...

FLICKR